Přeskočit na hlavní obsah stránky | Nápověda ke klávesovým zkratkám


Přístupný web všem

V dnešní době je internet natolik rozšířen, že pro velkou skupinu lidí již tvoří nedílnou součást života, v souvislosti s rozšířeností je také určitá spojitost s různorodostí uživatelů, kteří se liší svojí schopností v používání internetu. Proto je důležité při tvorbě webových stránek zohledňovat také návštěvníky s různorodými potřebami tak aby uživatel bez ohledu na svůj hendikep, technické vybavení či zkušenost byl schopen a nebylo to pro něj překážkou najít a dostat se k důležitým informacím a funkcím webu.

Každý uživatel je totiž odlišný, někdo má potíže se zrakem nebo sluchem, jiní přistupují na web z různých zařízení počítačů, či z mobilních zařízení nebo také z odlišných prohlížečů. Proto je nutné stránky odladit tak aby je každý mohl bez problémů používat vzhledem ke svým potřebám. Pokud tyto požadavky nejsou naplněny je uživatel znevýhodněn a hovoříme o něm jako o hendikepovaném. Základních kritériem webu by měla být je tedy vynikající použitelnost a přístupnost.